החלק החשוב ביותר בכל אחד מהתהליכים מהנ”ל הוא, “המעקב”.
ללא המשכיות בבית וללא מעקב לא נוכל להתקדם בתהליך ולפתור את הבעיות בגללן התחלנו את האילוף.

מעקב מאפשר לי לבחון האם האילוף מצליח ואם יש צורך בשינויים או שמא לשמר את הקיים.
המעקב מתבצע טלפונית ובאמצעות מפגשים כמובן.

החלק החשוב ביותר בכל אחד מהתהליכים מהנ”ל הוא, “המעקב”.
ללא המשכיות בבית וללא מעקב לא נוכל להתקדם בתהליך ולפתור את הבעיות בגללן התחלנו את האילוף.

מעקב מאפשר לי לבחון האם האילוף מצליח ואם יש צורך בשינויים או שמא לשמר את הקיים.
המעקב מתבצע טלפונית ובאמצעות מפגשים כמובן.