"משולש הוצאת האנרגיה", איך להוציא להם אנרגיה בצורה נכונה?

ראשי >סרטוני הוידאו בלוג>"משולש הוצאת האנרגיה", איך להוציא להם אנרגיה בצורה נכונה?